usabilidad-ui-ux

Usabilitat i experiència UI/UX

Captiven per la seva senzillesa i enamoren per la seva bellesa.

Dissenyem experiències fàcils, centrades en les persones, per a oferir una interacció fluida i eficaç. Els nostres anàlisis de UI-*UX ens donaran pautes sobre el comportament dels teus usuaris i l'optimització web o app per a aconseguir els millors resultats.

Com ho fem?

marketing-barcelona

investigació

  • Investiguem la teva competència, el teu producte o el teu servei.

  • Identifiquem els objectius i la forma més eficaç d’arribar a aquests.
marketing-barcelona

Estudi

  • Creem arquetips que es converteixen en la base per a organitzar arquitectures d’informació, definir fluxos i pantalles de la manera més lògica per a l’usuari.
marketing-barcelona

Estructura

  • Construïm uns pilars sòlids sobre els quals assentar el teu projecte.
marketing-barcelona

Testing

  • Provem el pdoructo amb el teu buyer personal.
  • Fem les modificacions necesaries fins arribar a la solució mes eficaç.
marketing-barcelona

Interfaze

  • Definim el disseny des de wireframes a alta definició tenint en compte les principals regles heurístiques d’usabilitat i les pautes definides per la teva marca.

  • Som Mobile-First.

marketing-barcelona

seGUIMENT

  • Una web té vida i consegüentment ha de créixer, fem un seguiment del producte una vegada llançat al mercat.
  • Proposem canvis i millores